top of page

ממונה ההגנה על הפרטיות בארגון

הרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים פרסמה טיוטת מסמך עמדה (ניתן לקוראו במלואו כאן) להערות ציבור בנוגע להמלצות על מינוי ממונה הגנה על הפרטיות ("ממונה") שיופקד על יישום דיני ההגנה על מידע אישי בכל ארגון.

מינוי ממונה הגנה
.pdf
Download PDF • 823KB

הדין הישראלי איננו מחייב, ככלל (למעט ארגונים יחודיים), למנות ממונה הגנה על הפרטיות.

למרות זאת הרשות סבורה כי מינוי של ממונה באופן התנדבותי (וולנטארי) יהווה פרקטיקה ראויה ומומלצת (Best Practice) לארגונים האוספים ומעבדים מידע אישי.

הדבר יסייע לארגון לוודא כי הוא עומד בהוראות הדין בנוגע לטיפול במידע אישי, מהווה אינדיקציה כי הארגון נוקט צעדים לצמצום הסיכון לפגיעה בפרטיות וכן מאפשר שיתוף פעולה מיטבי עם הרגולטור.

ממונה יכול ויהיה מינוי פנימי או חיצוני לארגון. בכל מקרה יש לוודא כי הוא אינו נתון בניגוד עניינים וכי יש לו את הסמכויות למלא את תפקידו בצורה ראויה.

הרשות מבהירה כי לנוכח העובדה שהוראות הרגולציה האירופאית (GDPR) כוללת תחולה אקס-טריטוריאלית ייתכן כי על חלק מן הארגונים ממילא חלה חובה חוקית למינוי ממונה ולפיכך מינויו יקל על הארגון גם בפן זה.

היקף תפקידו של הממונה יהא תלוי, כמובן, בגודל הארגון ומורכבות הפעילות שלו ומומלץ לכלול במסגרתו את המשימות הבאות: הסדרת תהליכי ניהול המידע, פיקוח ובקרה והדרכה והטמעה.

מובן כי הידע וההכשרה הרלוונטיים לממונה צריך שיהיו הן בתחום הפרטיות והן ברמת הארגון.

והחשוב ביותר, כפי שאנו אומרים וחוזרים ואומרים ללקוחותינו - הגנה על מאגר המידע ופרטיות הלקוחות היא בראש ובראשונה אינטרס של הארגון עצמו.

ככל ויש לכם הערות שתרצו להעביר לרגולטור באמצעות משרדנו הנכם מוזמנים ליצור עימנו קשר.

כמו תמיד אנו עומדים לרשותכם בכל פניה ושאלה.

משרד זילברברג-מלין ממשיך לעמוד לשירותכם, אל תהססו ליצור איתנו קשר בכל התלבטות.


אודות ישי זילברברג, עו"ד

עו"ד ישי זילברברג, שותף מייסד, ראש מחלקת ליטיגציה, תביעות ייצוגיות ורגולציית תקשורת הוסמך בשנת 2003, בעל תואר LLB עם חטיבה ביחסים בינלאומיים מהאוניברסיטה העברית בירושלים. בנוסף עו"ד זילברברג הנו מגשר מוסמך מטעם המוסד הארצי לגישור של לשכת עורכי הדין בישראל. טרם הקמת המשרד עבד עו"ד זילברברג במשרדי עו"ד מהגדולים בישראל, בהם עסק בליטיגציה על שלל גווניה, לרבות בתחום האזרחי, המנהלי, תכנון ובניה, נדל"ן ודיני עבודה. בתפקידו האחרון שימש עו"ד זילברברג כמנהל תחום הרגולציה והליטיגציה בחברת תקשורת מהגדולות במשק. במסגרת תפקידו זה היווה עו"ד זילברברג הנציג המשפטי בכל הנוגע לסוגיות משפטיות ורגולטוריות בתחומי הפיתוח העסקי והפעילות השוטפת של החברה, לרבות מתן חוות דעת, ניתוח ויישום של שינויי חקיקה, הוראות מנהליות ותיקוני רישיון המשפיעים על התנהלות החברה. עו"ד זילברברג הנו בעל ניסיון רב שנים בתחום התובענות הייצוגיות והוא חבר ועדת תביעות ייצוגיות של מחוז תל אביב בלשכת עורכי הדין.Comments


bottom of page