top of page

תביעה ייצוגית כנגד ביטוח ישיר בגין הטעיית המבוטחים בנוגע לשרותים נלווים לביטוח המקיף (כתבי שירות)

חברות הביטוח פועלות בניגוד לדין ולהוראות המפקחת על הביטוח ואינן מגלות לציבור המבוטחים בביטוח מקיף כי השירותים הנלווים (כמו גרירה ותיקוני שמשות – המוגדרים כ”כתבי שירות” בחוק) אינם חלק מן הביטוח המקיף. מסתבר כי כאשר רוכשים את הכיסויים האלו בנפרד מצד שלישי הם זולים משמעותית! החברות גם לא מאפשרות למבוטחים לבחור באחד משני ספקי שירות שונים במסגרת כתבי השירות שהם מספקות, בניגוד להנחיות המפקחת על הביטוח. משרדנו הגיש תביעה ייצוגית כנגד ביטוח ישיר בנושא, כפי שסוקר גם בחדשות ערוץ 10:


אודות ישי זילברברג, עו"ד עו"ד ישי זילברברג, שותף מייסד, ראש מחלקת ליטיגציה, תביעות ייצוגיות ורגולציית תקשורת הוסמך בשנת 2003, בעל תואר LLB עם חטיבה ביחסים בינלאומיים מהאוניברסיטה העברית בירושלים. בנוסף עו"ד זילברברג הינו מגשר מוסמך מטעם המוסד הארצי לגישור של לשכת עורכי הדין בישראל. טרם הקמת המשרד עבד עו"ד זילברברג במשרדי עו"ד מהגדולים בישראל, בהם עסק בליטיגציה על שלל גווניה, לרבות בתחום האזרחי, המינהלי, תכנון ובניה, נדל"ן ודיני עבודה. בתפקידו האחרון שימש עו"ד זילברברג כמנהל תחום הרגולציה והליטיגציה בחברת תקשורת מהגדולות במשק. במסגרת תפקידו זה היווה עו"ד זילברברג הנציג המשפטי בכל הנוגע לסוגיות משפטיות ורגולטוריות בתחומי הפיתוח העיסקי והפעילות השוטפת של החברה, לרבות מתן חוות דעת, ניתוח ויישום של שינויי חקיקה, הוראות מנהליות ותיקוני רשיון המשפיעים על התנהלות החברה. עו"ד זילברברג הינו בעל נסיון רב שנים בתחום התובענות הייצוגיות והוא חבר ועדת תביעות ייצוגיות של מחוז תל אביב בלשכת עורכי הדין. בשנים האחרונות עומד משרדנו בשורה הראשונה של משרדי עורכי הדין המגישים תביעות ייצוגיות לצורך שמירת האינטרס הציבורי למול הגורמים החזקים במשק. להציג את כל הפוסטים של ישי זילברברג, עו"ד

Comments


bottom of page