top of page

שכיר המבקש להקים עסק מתחרה? עליך להיזהר בחובת תום הלב

פעמים רבות אנו נתקלים בעובדים שכירים, בעיקר אלו המועסקים עסק קטן, המבקשים לפרוש כנפיים ולהקים עסק מתחרה משלהם. אמנם, הפסיקה הכירה בזכותו של עובד לבצע פעולות הכנה לקראת יציאתו לעצמאות (ראה פסק הדין בענין סאמי מזריב וקרול פרומוביץ – ארנולד ליבליך, דב”ע (ארצי) מב/3-32), אולם גם בעת נקיטת פעולות אלו יש לנהוג תחת חובת תום הלב החלה במישור יחסי עובד מעביד. במקרה שנדון לאחרונה בבית הדין האזורי לעבודה בירושלים (סע”ש 4354-12-13, א’ קרמר דוד נ’ ניקולאי גליצניקוב), עסק בית הדין במקרה של עובד בעסק לעיצוב וייצור זכוכית, אשר תוך כדי עבודתו בחברה, פעל להקמת עסק מתחרה. העובד לא הסתפק בפעולות הכנה לקראת פרישתו, אלא פעל פעילות, לא זניחה, בעסק אחר שהקים. כך למשל, רכש העובד מכונה דומה למכונה של החברה, שכר (5 חודשים טרם סיום עבודתו) בית מלאכה לייצור, השתמש בדיסק און קי ועליו עבודות של החברה, ואף פנה למספר לקוחות. בית הדין קבע כי “התנהלותו של הנתבע היתלה בחברה ובבעליה, היא חשפה אותה לחשש מריגול תעשייתי, מהימלטות מידע קונפידנציאלי, והעמידה אותה בחוסר ודאות וחשדנות כלפיי עובדיה, לקוחותיה וספקיה עד כי חששה לפגיעה מהותית בקניינה”. לאור זאת קבע בית הדין כי “ביחסי עבודה תקינים, המעסיק לא אמור לחשוש מעובדיו ומפגיעה פוטנציאלית בעסקו באופן שהחברה נחשפה בענייננו. הפרה של מרקם היחסים המיוחדים שבין מעסיק לעובד באופן שהנתבע הפר אותו, מקנה לחברה זכות לפיצויים.” בית המשפט חייב את התובע בתשלום פיצויים בסך 30,000 ש”ח והוצאות משפט ושכ”ט עו”ד בסך 12,000 ש”ח. לאור פסק הדין, גם חלום לצאת לעצמאות יש לממש בזהירות הנדרשת תוך כדי שמירה על חובת תום הלב כלפי המעביד הקיים, קל וחומר כאשר קיימת חובת שמירת סודיות ואי תחרות בהסכם העבודה.אודות עדו מלין עו"ד עדו מלין, שותף מייסד, ראש מחלקת רגולציה בנקאית, אשראי חוץ בנקאי ופיננסי הוסמך בשנת 2002, בעל תואר LLB בהצטיינות מאוניברסיטת בר אילן ותואר שני במנהל עסקים עם התמחות במימון. עו"ד עדו מלין, מביא עמו יחד עם הניסיון המשפטי ניסיון מעשי עשיר בתחום העשייה הבנקאית והפיננסית ובתחום המימון. קודם להצטרפותו למשרד כיהן בתפקידי אשראי, רגולציה והלבנת הון במספר בנקים. בכל התפקידים הללו, שילב את העשייה המשפטית יחד עם ניסיון רב בעשייה הבנקאית והפיננסית, ובכלל זאת ניהול סיכוני אשראי, מודלים למתן אשראי ודירוג לקוח, היבטי תפעול ורגולציה, טפסי לקוחות, דיונים מול בנק ישראל וגופים אחרים. ניסיונו המשפטי והמעשי של עו"ד מלין בתחום הפיננסי והעסקי מסייע ללקוחות המשרד בליווי וייעוץ בתחום הרגולציה בתחום האשראי, הביטוח ושוק ההון, בעסקאות מימון רחבות היקף, בייעוץ במכשירים פיננסים חדשים, הלבנת הון, רישוי ופתרונות ייחודיים בנושאים מורכבים. להציג את כל הפוסטים של עדו מלין, עו"ד


bottom of page