top of page

רואה חשבון – האם מגיע לך החזר מרשות המיסים בעקבות תביעה ייצוגית?

בימים האחרונים פירסמה רשות המיסים הודעה באתר המרשתת שלה בדבר מתן פסק דין חלקי בתובענה ייצוגית (ת”מ (ת”א) 115/07 רו”ח עופר מנירב נגד מדינת ישראל). המדובר בתביעה ייצוגית שהגיש מי שהיה בזמנו נשיא לשכת רואי החשבון בישראל כנגד רשות המיסים בטענה כי חלק מן התשלומים שנגבו על ידי הרשות ממשתמשי מערכת השע”מ (המערכת המקוונת של רשות המיסים) במהלך השנים, החל משנת 2005. המחלוקת העיקרית בה ניתנה הכרעה היא כיצד יש לסווג את התשלומים השונים שנגבו מחברי הקבוצה בגין שימוש במערכת. האם מדובר במחיר או באגרה וכפועל יוצא מכך האם נגבו כדין. בית המשפט המחוזי הכריע בשאלות אלה ביחס לשני סוגי תשלומים: האחד, התשלום החודשי הקבוע (שאינו תלוי במידת השימוש). השני, התשלום בגין השאילתות (שתלויות במידת השימוש). נקבע ששני סוגי התשלומים האמורים הם מסוג אגרה ומאחר שנגבו בהעדר חוק מסמיך ממילא נגבו בניגוד לדין ויש להשיבם. שני הצדדים ערערו על פסק הדין לבית המשפט העליון והעניין תלוי ועומד. רואי חשבון ששמם או שם משרדם נמצא ברשימה הזאת מוזמנים להגיש בקשה להשבת הכספים המגיעים להם בקישור הזה. ככל וערעור התובע יתקבל צפויים רואי חשבון נוספים להיכלל במסגרת חברי הקבוצה וחברי הקבוצה הנוכחיים עשויים לקבל סכומי השבה נוספים.אודות ישי זילברברג, עו"ד עו"ד ישי זילברברג, שותף מייסד, ראש מחלקת ליטיגציה, תביעות ייצוגיות ורגולציית תקשורת הוסמך בשנת 2003, בעל תואר LLB עם חטיבה ביחסים בינלאומיים מהאוניברסיטה העברית בירושלים. בנוסף עו"ד זילברברג הינו מגשר מוסמך מטעם המוסד הארצי לגישור של לשכת עורכי הדין בישראל. טרם הקמת המשרד עבד עו"ד זילברברג במשרדי עו"ד מהגדולים בישראל, בהם עסק בליטיגציה על שלל גווניה, לרבות בתחום האזרחי, המנהלי, תכנון ובניה, נדל"ן ודיני עבודה. בתפקידו האחרון שימש עו"ד זילברברג כמנהל תחום הרגולציה והליטיגציה בחברת תקשורת מהגדולות במשק. במסגרת תפקידו זה היווה עו"ד זילברברג הנציג המשפטי בכל הנוגע לסוגיות משפטיות ורגולטוריות בתחומי הפיתוח העיסקי והפעילות השוטפת של החברה, לרבות מתן חוות דעת, ניתוח ויישום של שינויי חקיקה, הוראות מנהליות ותיקוני רשיון המשפיעים על התנהלות החברה. עו"ד זילברברג הינו בעל ניסיון רב שנים בתחום התובענות הייצוגיות והוא חבר ועדת תביעות ייצוגיות של מחוז תל אביב בלשכת עורכי הדין. בשנים האחרונות עומד משרדנו בשורה הראשונה של משרדי עורכי הדין המגישים תביעות ייצוגיות לצורך שמירת האינטרס הציבורי למול הגורמים החזקים במשק. להציג את כל הפוסטים של ישי זילברברג, עו"ד

Comments


bottom of page