צו איסור הלבנת הון לנותני שירותים פיננסים כולל נכסים וירטואלים אושר!!

בתחילת חודש פברואר 2021 אישרה ועדת חוק חוקה ומשפט את התיקון לצו איסור הלבנת הון שחל על נותני שירותי אשראי, כך שיחול על כלל נותני השירותים הפיננסים ובכלל זאת שירותי המרת מט"ח, העברות ולראשונה גם על שירות בנכס וירטואלי.

הצו יכנס לתוקף תוך 8 חודשים ממועד פרסומו, והוא מכיל לא רק הרחבה של הצו ביחס לשירותים פיננסים נוספים שעד עתה לא חסו תחת צו, כי אם תחת ההוראות הכלליות של חוק איסור הלבנת הון, אלא גם הבהרות ותיקונים של מספר נושאים בצו הקיים.


יתרונות התיקון לצו הינם בד בבד יצירת אחידות במשטר הלבנת ההון החל על הגופים העוסקים במתן שירותים פיננסיים יחד עם מתן "הכשר" לפעילות העוסקים בתחום, מתוך תקווה שגורמים שהערימו קשיים על פעילות זו, כגון הבנקים, יאפשרו לגופים החוץ בנקאיים לפתוח חשבונות ולקיים את פעילותם.

בנוסף, מדינת ישראל פוסעת צעד קדימה באשר לפעילות בנכס וירטואלי החוסה כעת תחת הוראות ברורות בנוגע למניעת הלבנת הון, תוך מתן אפשרות לגיטימית יותר להשקיע בנכסים אלו ובמטרה לביטול חסימות פעילות כזו באמצעות הבנקים.

עד לכניסת הצו לתוקף, רשאים נותני שירות בנכס פיננסי להחליט האם הם מאמצים את הוראות הצו כבר כעת, או במועד מוקדם יותר תוך אימוץ עקרונות מתוך הצו. נותני שירותים פיננסיים שפעלו זה מכבר, רשאים עד למועד אימוץ הצו או כניסת הצו לתוקף לפעול בהתאם להוראות צו איסור הלבנת הון על נותני שירותי מטבע (הצו הישן משנת 2014).

האם סוף סוף, יביאו התיקונים להגברת התחרות והכרה מלאה יותר של הבנקים והרשויות השונןת בשירותים הפיננסים החוץ בנקאיים? ימים יגידו...


להלן התיקונים העיקריים בצו העדכני.

הרשימה הינה כמובן רשימה חלקית ולאור השינויים הרבים בו, מומלץ לפנות לגורם מקצועי להתייעצות כיצד להטמיע את הוראות הצו אצל נותן השירותים הפיננסים.

 • חובת רישום פרטי לקוח החל מ-"השקל הראשון".

 • יצירת אבחנה לגבי חובת הזיהוי האימות והדיווח, כך שתחול רק לגבי לקוח קבוע ולא לגבי לקוח מזדמן (לקוח מזדמן שביצע פעילות מצטברת בסך של 50,000 ש"ח בחצי שנה, או בנכס וירטואלי בסך של 5,000 ש"ח (למעט חריגים)).

 • החרגת שירותי כספומט מהוראות הצו.

 • הרחבת הפטור מרישום בעלי שליטה גם לגבי תאגידים הנסחרים בבורסות זרות במדינות הOECD-.

 • אבחנה בין רישום פרטים על פי הצגת תעודת זיהוי לבין חובת שמירת התעודה בקשר לחובות הזיהוי, האימות והדיווח.

 • הרחבת סמכות הממונה לתת הוראות חלופיות לגבי אפשרוית הזיהוי (החלת חוזר זיהוי מרחוק על הצו)

 • הרחבת הפטור לגבי חובת רישום פרטי נהנה גם ביחס ללקוח שהינו נותן שירותים פיננסיים.

 • הרחבת הגדרת העברה במערכת סגורה וחצי סגורה (שבגינן ניתנו פטורים בצו מקיום חלק מהחובות) כך שתכלול גם משיכת שיק מנותן השירות למקבל השירות ולהיפך.

 • הרחבת החובה לרישום פרטי זיהוי של מבצע העברה ומוטב העברה, במסמכי העברה, ובכלל זאת רישום פרטי כתובות ארנק דיגיטלי במקרה של העברת נכסים וירטואלים.

 • חובת דרישת מידע, הסברים וקבלת אסמכתאות מלקוחות במקרה של חשש להלבנת הון.

 • הרחבת פרטי נתוני דיווחים רגילים כך שיכללו גם פרטים אודות פעולות בנכסים וירטואלים כגון כתובות ארנקים, סוג ארנק, כתובת IP ממנה בוצעה הפעולה וכו'.

 • חובת קבלת הצהרה ממי שנחזה להיות נותן שירותים פיננסים כי אינו חייב ברישיון.

מאמר זה הינו מאמר כללי וכאמור, אנו ממליצים ללקוחות ולעוסקים אחרים בתחום השירותים הפיננסיים לפנות ליעוץ מלא באשר להוראות הצו.

אודות עדו מלין עו"ד עדו מלין, שותף מייסד, ראש מחלקת רגולציה בנקאית, אשראי חוץ בנקאי ופיננסי הוסמך בשנת 2002, בעל תואר LLB בהצטיינות מאוניברסיטת בר אילן ותואר שני במנהל עסקים עם התמחות במימון. עו"ד עדו מלין, מביא עמו יחד עם הניסיון המשפטי ניסיון מעשי עשיר בתחום העשייה הבנקאית והפיננסית ובתחום המימון. קודם להצטרפותו למשרד כיהן בתפקידי אשראי, רגולציה והלבנת הון במספר בנקים. בכל התפקידים הללו, שילב את העשייה המשפטית יחד עם ניסיון רב בעשייה הבנקאית והפיננסית, ובכלל זאת ניהול סיכוני אשראי, מודלים למתן אשראי ודירוג לקוח, היבטי תפעול ורגולציה, טפסי לקוחות, דיונים מול בנק ישראל וגופים אחרים. ניסיונו המשפטי והמעשי של עו"ד מלין בתחום הפיננסי והעסקי מסייע ללקוחות המשרד בליווי וייעוץ בתחום הרגולציה בתחום האשראי, הביטוח ושוק ההון, בעסקאות מימון רחבות היקף, בייעוץ במכשירים פיננסים חדשים, הלבנת הון, רישוי ופתרונות ייחודים בנושאים מורכבים.

להציג את כל הפוסטים של עדו מלין, עו"ד