top of page

מחזיק/ה בעסק רשימת שמות ודוא”ל? יש לך מאגר מידע!

לאחרונה הוציאה הרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים (הרגולטור הממונה על הגנת הפרטיות בישראל) גילוי דעת. כותרת גילוי הדעת מעלה שאלה – “האם אוסף של שמות וכתובות דוא”ל מהווה “מאגר מידע”?“. מאחר וסעיף 7 לחוק הגנת הפרטיות מחריג, במקרים מסוימים, מגדר מאגר מידע אוסף נתונים שמכיל “רק פרטי התקשרות” ניתן היה להניח שהתשובה לשאלה תהיה שלילית (ככל ומדובר במאגר המידע היחיד של העסק). אלא שעמדת הרשות בגילוי הדעת הנה כי אוסף של כתובות דוא"ל לצד שמות בעליהן מהווה מאגר מידע, כהגדרתו בחוק ואינו נכנס לגדר החריג האמור. המשמעות היא כי אם אתם מחזיקים בעסק רשימה של הלקוחות וכתובות הדוא”ל שלהם (ולמי מאיתנו אין רשימה כזו?!) אתם מחזיקים במאגר מידע על פי חוק וחלות עליכם כל בחובות בהתאם לחוק הגת הפרטיות, על כל המשתמע מכך. לעיון בגילוי הדעת המלא – לחץ כאן.


גילוי-דעת-פרטיות-רשימות-דואר-אלקטרוני
.pd
Download PD • 351KB
לנוכח האמור לעיל אנו ממליצים לכם לפנות למשרדנו, המתמחה בדיני הגנת הפרטיות, לצורך בחינת מאגרי המידע של העסק וביצוע סקר פרטיות, ככל והדבר נדרש.אודות ישי זילברברג, עו"ד עו"ד ישי זילברברג, שותף מייסד, ראש מחלקת ליטיגציה, תביעות ייצוגיות ורגולציית תקשורת הוסמך בשנת 2003, בעל תואר LLB עם חטיבה ביחסים בינלאומיים מהאוניברסיטה העברית בירושלים. בנוסף עו"ד זילברברג הנו מגשר מוסמך מטעם המוסד הארצי לגישור של לשכת עורכי הדין בישראל. טרם הקמת המשרד עבד עו"ד זילברברג במשרדי עו"ד מהגדולים בישראל, בהם עסק בליטיגציה על שלל גווניה, לרבות בתחום האזרחי, המנהלי, תכנון ובניה, נדל"ן ודיני עבודה. בתפקידו האחרון שימש עו"ד זילברברג כמנהל תחום הרגולציה והליטיגציה בחברת תקשורת מהגדולות במשק. במסגרת תפקידו זה היווה עו"ד זילברברג הנציג המשפטי בכל הנוגע לסוגיות משפטיות ורגולטוריות בתחומי הפיתוח העסקי והפעילות השוטפת של החברה, לרבות מתן חוות דעת, ניתוח ויישום של שינויי חקיקה, הוראות מנהליות ותיקוני רישיון המשפיעים על התנהלות החברה. עו"ד זילברברג הנו בעל ניסיון רב שנים בתחום התובענות הייצוגיות והוא חבר ועדת תביעות ייצוגיות של מחוז תל אביב בלשכת עורכי הדין. בשנים האחרונות עומד משרדנו בשורה הראשונה של משרדי עורכי הדין המגישים תביעות ייצוגיות לצורך שמירת האינטרס הציבורי למול הגורמים החזקים במשק. להציג את כל הפוסטים של ישי זילברברג, עו"ד


Comments


bottom of page