יועץ אשראי ומשכנתאות? התקדם להיות מיופה כוח בתמורה!

עד לאחרונה, יועצים פיננסים ,יועצי משכנתאות ומתכנני אשראי נאלצו לאסוף מסמכי אשראי מהלקוח, על-מנת לספק את שירות הייעוץ בצורה מיטבית.

עם כניסת חוק נתוני אשראי, תשע"ו- 2016 – (להלן: "החוק"), עבר התחום מהפך, וכעת יש ביכולתו של היועץ להיות מיופה כוח בתמורה של הלקוח ובאפשרותו לקבל מידע ישיר אודות האשראי של הלקוח מבנק ישראל.


מיופה כוח בתמורה והחובות החלות עליו

מיופה כוח בתמורה הוא אדם או תאגיד המהווה שלוח של מי שייפה את כוחו לשם קבלת נתוני אשראי מבנק ישראל. בעזרת השירות ובקבלת נתונים אלה מבנק ישראל, יכול היועץ - מיופה הכוח לבחון את ההתנהלות הפיננסית של הלקוח (מייפה הכוח) ולבדוק דרכים לשפר את פרופיל ודירוג האשראי שלו, כמו גם להציע ללקוח הצעות אשראי ממלווים אחרים ולקבל עמלה.

על מיופה הכוח בתמורה חלות חובות מכוח החוק, התקנות והכללים שהותקנו מכוחו, וביניהן החובה לנהוג בהגינות כלפי הלקוח, לחתום על הסכם מול הלקוח, לשמור על סודיות המידע ולא להעבירו לכל גורם אלא באישורו של הלקוח, לשמור את נתוני האשראי למשך 60 ימים ממועד הפקתם או למשך תקופה ארוכה יותר של עד 7 שנים אם ניתנה הסכמתו המפורשת של הלקוח או עד סיום ההתקשרות עם הלקוח. לאחר מועדים אלה, חלה חובה על מיופה הכוח בתמורה למחוק את הנתונים לצמיתות באופן שלא ניתן יהיה לאחזר אותם.

מה הם נתוני אשראי?

נתוני אשראי אלו נתונים הנאגרים בבנק ישראל וכוללים מידע אודות ההתנהלות האשראית של הלקוח (כמו למשל עמידה בתשלומים וכיבוד שיקים, נתוני הלוואות ותשלומן) בכל הגופים המוסדיים-פיננסיים כגון הבנקים, חברות האשראי וחברות נוספות המדווחות לבנק ישראל. למאמר המלא של משרדנו בנושא – לחץ כאן.

מה מהות השירות של מיופה כוח בתמורה ומה נדרש לעשות על מנת לספק את השירות?

מיופה כוח בתמורה, הוא כאמור שירות במסגרתו יועץ פיננסי מקבל ייפוי כוח מאת הלקוח, לפנות בשמו ישירות לבנק ישראל, באופן חד פעמי או מתמשך, כדי לקבל את דוח האשראי של הלקוח, אשר יסייע לו, בזמן אמת, לתת יעוץ מדויק ללקוח אודות מצב האשראי, לבחון את ההתנהלות הכלכלית של לקוחו ולהציע דרכים לשיפור ההתנהלות ובכך להביא גם לשיפור דירוג האשראי שלו. בנוסף, רשאי מיופה הכוח להציע ללקוח הצעות אשראי מנותני אשראי שונים, בדרך כלל בתנאים מיטיבים מהתנאים הקיימים ללקוח.

כאמור אלו הנושאים העיקריים להם צריך יועץ – מיופה כוח בתמורה להיערך

· הסכם מפורט עם הלקוח המתייחס לכלל היבטי הייעוץ, התמורה ועמידה בהוראות בנק ישראל

· חתימה על ייפוי כוח

· רישום כמיופה כוח בתמורה בבנק ישראל (מילוי בקשה ומסמכים שונים)

· לאחר קבלת הרישיון מבנק ישראל, הופך המבקש למיופה כוח בתמורה וחלות עליו כל החובות לרבות שמירת סודיות, ומחיקת הנתונים כפי שהוסבר לעיל.

· הסכמים עם לשכות אשראי וממשק לקבלת הנתונים

תהליך קבלת הרישיון מבנק ישראל והחשיבות שבהיוועצות בעורך-דין מקצועי

תחילה, נדרש מי אשר מבקש להיכלל ברשימת מיופי הכוח של בנק ישראל להגיש בקשה לקבלת רישיון. את הבקשה יש להגיש לבנק ישראל באמצעות טופס ייעודי בצירוף תצהיר המבקש ומסמכים נוספים. במסגרת הבקשה, בוחן הממונה על שיתוף בנתוני אשראי האם המבקש ראוי להיות שלוח ולקבל את נתוני האשראי של לקוחותיו, בין היתר בודק הממונה היעדר עבר הרשעה פלילית ושאין מדובר במבקש חדל פירעון. כמו כן, לממונה שיקול דעת שלא להעניק רישיון מכוח נסיבות אחרות שבשלהן סבור הממונה כי אין המבקש ראוי לשמש מיופה כוח בתמורה.

מרגע שהונפק למבקש רישיון להיות מיופה כוח בתמורה, בנק ישראל מאפשר לו לקבל את נתוני האשראי של לקוחות שייפו את כוחו לקבלם. לכן, על מנת להגדיר את אופי השירות, נדרש מיופה הכוח בתמורה לנסח הסכמים עם לקוחותיו שיגדירו את תחומי השליחות של מיופה הכוח בתמורה. כמו כן וכאמור, על מיופה כוח בתמורה חלים כללים נוקשים של שמירת סודיות הנתונים ומחיקתם לאחר התקופה המוגדרת בחוק.

על מנת לעמוד בכל התנאים הללו וכדי ליישם את כל החובות הרגולטוריות שמציב בנק ישראל על מיופה כוח בתמורה, מומלץ לבצע את תהליך קבלת הרישיון והפיקוח בליווי צמוד של עורך-דין מקצועי ובעל ידע וניסיון בתחום. כך, מיופה הכוח בתמורה יבטיח לעצמו שקט נפשי בכל הקשור לרגולציה הדרושה לו לשם ביצוע תפקידו ויהיה באפשרותו להתרכז אך ורק במתן שירות ללקוח.

משרדנו, כמומחה בתחום הייעוץ המשפטי לתחום הפיננסי, מסייעים ליועצים רבים לעמוד בהוראות הרגולציה החדשה, מעניקים ייעוץ שוטף וליווי לצרכים של מיופה כוח בתמורה, מלווים בתהליך קבלת הרישיון מבנק ישראל – החל משלב הבקשה ועד קבלת הרישיון, עורכים חוות דעת משפטיות לגבי ההוראות והחוקים החלים על מיופה כוח בתמורה, ומנסחים הסכמי ייעוץ העומדים בהוראות החוק.

ליצירת קשר לחץ כאן


אודות עדו מלין

עו"ד עדו מלין, שותף מייסד, ראש מחלקת רגולציה בנקאית, אשראי חוץ בנקאי ופיננסי הוסמך בשנת 2002, בעל תואר LLB בהצטיינות מאוניברסיטת בר אילן ותואר שני במנהל עסקים עם התמחות במימון. עו"ד עדו מלין, מביא עמו יחד עם הניסיון המשפטי ניסיון מעשי עשיר בתחום העשייה הבנקאית והפיננסית ובתחום המימון. קודם להצטרפותו למשרד כיהן בתפקידי אשראי, רגולציה והלבנת הון במספר בנקים. בכל התפקידים הללו, שילב את העשייה המשפטית יחד עם ניסיון רב בעשייה הבנקאית והפיננסית, ובכלל זאת ניהול סיכוני אשראי, מודלים למתן אשראי ודירוג לקוח, היבטי תפעול ורגולציה, טפסי לקוחות, דיונים מול בנק ישראל וגופים אחרים. ניסיונו המשפטי והמעשי של עו"ד מלין בתחום הפיננסי והעסקי מסייע ללקוחות המשרד בליווי וייעוץ בתחום הרגולציה בתחום האשראי, הביטוח ושוק ההון, בעסקאות מימון רחבות היקף, בייעוץ במכשירים פיננסים חדשים, הלבנת הון, רישוי ופתרונות ייחודים בנושאים מורכבים.