top of page

הערכות בעלי רישיונות תקשורת להגנה בסייבר

לנוכח מתקפות הסייבר שהולכות ומתגברות על תאגידים בשוק הישראלי ומהוות איום אסטרטגי על כלכלת ישראל, בפרט כאשר מדובר בתאגידים המהווים תשתית לאומית כחברות התקשורת, הכריז משרד התקשורת על שימוע לחברות תקשורת במטרה לוודא קיומם של אמצעי הגנה והערכות מפני מתקפות סייבר שעלולות להסב נזק משמעותי לתשתית התקשורת וכך לכלכלת ישראל כולה.

משרד התקשורת הכריז על רצונו לגבש מספר יעדי אסדרה כך שרישיונן של חברות התקשורת יחייב להכין וליישם תוכניות הגנה מפני מתקפות סייבר. במסגרת היעדים הנשקלים על-ידי משרד התקשורת כלולים היעדים הבאים:

  • הגנה על רשת התקשורת ושילוב מנגנוני פיקוח, ניטור, ובקרה המאפשרים לבסס תמונת מצב עדכנית של הגנת הסייבר תוך דאגה לפרטיות המידע, שלמות הנתונים וזמינות השירותים.

  • שמירה על עדכניות ורלוונטיות התוכנית.

  • התמודדות עם אירועי סייבר כולל זיהוי האירוע, הכלה, התאוששות וחזרה לשגרה.

  • יצירת מנגנוני ונוהלי דיווח לגורמים בתוך ומחוץ לארגון.

  • הטמעה ותרגול התוכנית בקרב המנהלים, העובדים, הספקים וקבלני המשנה של בעל הרישיון.

ניתן לראות את השימוע המוצע כאן.

אנו, זילברברג מלין משרד עורכי-דין, מציעים לכל בעלי הרישיונות ובייחוד למפעילים קטנים ובינוניים, המהווים מטרות מועדפות על ידי פצחנים (האקרים) להיערך לקראת יישום הכוונות הללו ולבחון כיצד לשפר את אמצעי האבטחה הקיימים.

נזכיר כי כיום ממילא חלות חובות אבטחת מידע והגנת הפרטיות מכוח חוק הגנת הפרטיות ותקנות אבטחת מידע על כלל בעלי הרישיונות ומומלץ לפנות למשרדנו על מנת להכין נהלים בהתאם לרגולציה או לוודא כי הנהלים הקיימים עומדים בהוראות החוק.

אל תישארו מאחור! אל תאמרו לי זה לא יקרה! היערכו בהתאם על מנת להימנע מאירוע אבטחת מידע שעלול להסב נזק משמעותי לכם וללקוחותיכם.

כמו כן, ככל ואתם מעוניינים לקחת חלק בדיאלוג עם משרד התקשורת ולהפנות את התייחסותכם לשינויים המוצעים באסדרה נשמח לעמוד לרשותכם גם בשלב זה וגם בהטעמת הרגולציה בפועל כעת ובעתיד.
אודות עו"ד ישי זילברברג

עו"ד ישי זילברברג, שותף מייסד, ראש מחלקת ליטיגציה, תביעות ייצוגיות ורגולציית תקשורת הוסמך בשנת 2003, בעל תואר LLB עם חטיבה ביחסים בינלאומיים מהאוניברסיטה העברית בירושלים. בנוסף עו"ד זילברברג הנו מגשר מוסמך מטעם המוסד הארצי לגישור של לשכת עורכי הדין בישראל. טרם הקמת המשרד עבד עו"ד זילברברג במשרדי עו"ד מהגדולים בישראל, בהם עסק בליטיגציה על שלל גווניה, לרבות בתחום האזרחי, המנהלי, תכנון ובניה, נדל"ן ודיני עבודה. בתפקידו האחרון שימש עו"ד זילברברג כמנהל תחום הרגולציה והליטיגציה בחברת תקשורת מהגדולות במשק. במסגרת תפקידו זה היווה עו"ד זילברברג הנציג המשפטי בכל הנוגע לסוגיות משפטיות ורגולטוריות בתחומי הפיתוח העסקי והפעילות השוטפת של החברה, לרבות מתן חוות דעת, ניתוח ויישום של שינויי חקיקה, הוראות מנהליות ותיקוני רישיון המשפיעים על התנהלות החברה. עו"ד זילברברג הנו בעל ניסיון רב שנים בתחום התובענות הייצוגיות והוא חבר ועדת תביעות ייצוגיות של מחוז תל אביב בלשכת עורכי הדין.


Comments


bottom of page