הכנסת אישרה את תקנות מס הכנסה (חלפנים)

ועדת חוק חוקה ומשפט אישרה היום את תקנות מס הכנסה (תקנות לעניין חלפני כספים) (הוראת שעה) פקודת מס הכנסה קובעת, בין היתר, חובת דיווח של חלפן כספים למנהל רשות המיסים, על כל פעולה בסכום של 50,000 ₪ ומעלה שהוא מבצע (וכן פעולות מצטברות בסכומים ובתקופות שונות), לרבות פרטי הפעולה ופרטי הזיהוי של הצד שעמו התקשר כדי לבצעה. החוק קובע בנוסף כי אם קיים נהנה שאינו הצד שעמו התקשר חלפן הכספים, עליו לדווח גם את פרטי הזיהוי של הנהנה.

חשוב להדגיש כי המונח “חלפן כספים” הוא מונח “עתיק”, והמונח מתייחס לכלל נותני השירותים הפיננסיים המספקים את השירותים הבאים:  (1)   המרת מטבע של מדינה אחת במטבע של מדינה אחרת; (2)   מכירה או פדיון של המחאות נוסעים בכל סוג של מטבע; (3)   קבלת נכסים פיננסיים במדינה אחת כנגד העמדת נכסים פיננסיים במדינה אחרת; (4)   החלפת מטבע; (5)   ניכיון שקים, שטרי חליפין ושטרי חוב; (6)   מסירת נכסים פיננסיים כנגד מטבע;

התקנות קובעות את ההוראות הנוגעות לאופן הדיווח, מועדי הדיווח וכללים להגשתו. כמו כן נקבעו בתקנות כללים לאבטחת מאגר המידע שברשות המסים ובידי חלפן הכספים. התקנות ייכנסו לתוקף 180 ימים מיום פרסומן, ומנהל רשות המסים רשאי לדחות את הכניסה לתוקף לתקופות מצטברות של עד 180 ימים אם יש צורך בכך מטעמים תפעוליים. אז מה זה אומר תכלס? על נותני שירותים פיננסיים להיערך באמצעות מערכות המחשוב של העסק לניטור וריכוז הפעולות החייבות בדיווח, כך שעם כניסת ההוראות לתוקף יהיה ביכולתם להגיש את הדיווח לרשות המסים. נציין כי אי עמידה בחובת הדיווח דינה שנת מאסר, ולפיכך ישנה חשיבות להיערך בהקדם. לסיוע בהיערכות לדיווח ניתן ליצור קשר עם משרדנו – לחץ כאןאודות עדו מלין עו"ד עדו מלין, שותף מייסד, ראש מחלקת רגולציה בנקאית, אשראי חוץ בנקאי ופיננסי הוסמך בשנת 2002, בעל תואר LLB בהצטיינות מאוניברסיטת בר אילן ותואר שני במנהל עסקים עם התמחות במימון. עו"ד עדו מלין, מביא עמו יחד עם הניסיון המשפטי ניסיון מעשי עשיר בתחום העשייה הבנקאית והפיננסית ובתחום המימון. קודם להצטרפותו למשרד כיהן בתפקידי אשראי, רגולציה והלבנת הון במספר בנקים. בכל התפקידים הללו, שילב את העשייה המשפטית יחד עם ניסיון רב בעשייה הבנקאית והפיננסית, ובכלל זאת ניהול סיכוני אשראי, מודלים למתן אשראי ודירוג לקוח, היבטי תפעול ורגולציה, טפסי לקוחות, דיונים מול בנק ישראל וגופים אחרים. ניסיונו המשפטי והמעשי של עו"ד מלין בתחום הפיננסי והעסקי מסייע ללקוחות המשרד בליווי וייעוץ בתחום הרגולציה בתחום האשראי, הביטוח ושוק ההון, בעסקאות מימון רחבות היקף, בייעוץ במכשירים פיננסים חדשים, הלבנת הון, רישוי ופתרונות ייחודים בנושאים מורכבים. להציג את כל הפוסטים של עדו מלין, עו"ד