הגשת בקשה לרישיון שירותים פיננסיים (נותן שירותי מטבע לשעבר)

ביום 28.11.2019 פרסמה רשות שוק ההון את הנוהל המעודכן להגשת בקשה לרישיון שירותים פיננסיים.

הנוהל מתייחס לנש"פ ולנש"א - נותני שירותי מטבע, נותני שירותי אשראי (הלוואות, ניכיונות, ניכיון כרטיסי אשראי) ונותני שירותים בנכס פיננסי (המרת מט”ח, העברות, מטבע וירטואלי, שירותי תשלום). עיקר החידוש בנוהל הוא במעבר לשיטת “רישוי” במסגרתו בוחנת הרשות לא רק את ההון העצמי וכשירות פלילית כי אם גם את נהלי בעל הרישיון, את יכולתו הפיננסית וכוח האדם בחברה/ בעסק, ובמקרה של רישיון מורחב – תוכנית עסקית רחבה ודרישות נוספות כגון אישור עו”ד לתקינות המסמכים. עיקר הדרישות מפורטות במצגת – לקריאה לחץ כאן -מצגת למאמר הגשת בקשת רישיון לשירותים פינ
Download • 497KB

משרדנו מטפל בכל ההליכים הנדרשים לרישיון, כולל הדרכה,הכנת נהלים, מילוי טפסים, ליווי תוכניות עסקיות והכנת תצהירים נדרשים. כמו כן, משרדנו מטפל בכל הדרוש להשלמות, למי שכבר הגיש את הבקשה וקיבל דרישת פרטים נוספים.

אודות עדו מלין עו"ד עדו מלין, שותף מייסד, ראש מחלקת רגולציה בנקאית, אשראי חוץ בנקאי ופיננסי הוסמך בשנת 2002, בעל תואר LLB בהצטיינות מאוניברסיטת בר אילן ותואר שני במנהל עסקים עם התמחות במימון. עו"ד עדו מלין, מביא עמו יחד עם הניסיון המשפטי ניסיון מעשי עשיר בתחום העשייה הבנקאית והפיננסית ובתחום המימון. קודם להצטרפותו למשרד כיהן בתפקידי אשראי, רגולציה והלבנת הון במספר בנקים. בכל התפקידים הללו, שילב את העשייה המשפטית יחד עם ניסיון רב בעשייה הבנקאית והפיננסית, ובכלל זאת ניהול סיכוני אשראי, מודלים למתן אשראי ודירוג לקוח, היבטי תפעול ורגולציה, טפסי לקוחות, דיונים מול בנק ישראל וגופים אחרים. ניסיונו המשפטי והמעשי של עו"ד מלין בתחום הפיננסי והעסקי מסייע ללקוחות המשרד בליווי וייעוץ בתחום הרגולציה בתחום האשראי, הביטוח ושוק ההון, בעסקאות מימון רחבות היקף, בייעוץ במכשירים פיננסים חדשים, הלבנת הון, רישוי ופתרונות ייחודים בנושאים מורכבים.