top of page

האם תביעה ייצוגית שהגשנו נגד אי.בי.אי תזרז את הפיקוח על עמלות חברי בורסה?

כמעט כולנו מכירים את המפקחת על הבנקים, אשר מפקחת, בין השאר גם על העמלות שהם גובים מאתנו, הלקוחות. אלא שחלק לא מבוטל מאתנו נעזר גם במערכות מסחר בניירות ערך בארץ ובחול והללו אינן מפוקחות כלל. וכך, העמלות חוגגות וחלק מחברי הבורסה המנהלים מערכות מסחר גורפים הון באמצעות עמלות לא מפוקחות ואי הצגת המידע בשלמותו בפני הצרכן עד כדי הטעייתו. בעוד הכנסת גוררת רגלים בהשלמת הצעת החוק לתיקון מבנה הבורסה (אשר נדון היום שוב בוועדת הכספים בנוגע לתיקון המתייחס לפיקוח על העמלות), האם תביעה ייצוגית שהוגשה על-ידי משרדנו נגד אי.בי.אי (מגדל שירותי בורסה לשעבר), תעשה את העבודה? במקום בו הרגולטור לא פועל – כלי התביעות הייצוגיות יסייע לאזרח הקטן למול חברות הענק. המדובר בלקוח של מגדל שירותי בורסה (שמוזגה מאז לתוך אי.בי.אי) אשר החליט כי ברצונו לסחור בניירות ערך בבורסות האמריקאיות. הוא חתם על הסכם עם מגדל בו הסבירו לו כי הוא ישלם עמלות בגובה מסוים. לאחר מכן התחיל לפעול באמצעות מערכת המסחר הממוחשבת של החברה, אשר הציגה בפניו לפני כל פעולה את גובה העמלה שישלם בגין ביצועה. אלא שלאחר תקופה הלקוח שם לב לכך שהחברה גבתה ממנו עמלות שונות ומשונות שלא היה מודע להן ואשר לא גולו לו בשום שלב – לא במסגרת ההתקשרות וחמור מכך – לא לפני ביצוע הפעולות עצמן. הלקוח התרגז מאד ופנה לחברה אך זו לא הסכימה להשיב לו את העמלות שנגבו ממנו בלא ידיעתו. בתביעה ייצוגית שהוגשה על ידי משרדנו, משרד עוה”ד זילברברג-מלין דורש הלקוח מהחברה כי תשיב לו ולכל שאר לקוחותיה את הסכומים שגבתה בניגוד לדין וכן כי תתקן את דרכיה בעתיד ותגלה ללקוחותיה באופן הוגן את העמלות הנגבות מהם על ידה. יש לקוות כי התביעה האמורה תאיר את הזרקור על השוק הזה ותגרום לרגולטור להתחיל ולפקח עליו בצורה טובה ומהירה.37אודות עדו מלין עו"ד עדו מלין, שותף מייסד, ראש מחלקת רגולציה בנקאית, אשראי חוץ בנקאי ופיננסי הוסמך בשנת 2002, בעל תואר LLB בהצטיינות מאוניברסיטת בר אילן ותואר שני במנהל עסקים עם התמחות במימון. עו"ד עדו מלין, מביא עמו יחד עם הניסיון המשפטי ניסיון מעשי עשיר בתחום העשייה הבנקאית והפיננסית ובתחום המימון. קודם להצטרפותו למשרד כיהן בתפקידי אשראי, רגולציה והלבנת הון במספר בנקים. בכל התפקידים הללו, שילב את העשייה המשפטית יחד עם ניסיון רב בעשייה הבנקאית והפיננסית, ובכלל זאת ניהול סיכוני אשראי, מודלים למתן אשראי ודירוג לקוח, היבטי תפעול ורגולציה, טפסי לקוחות, דיונים מול בנק ישראל וגופים אחרים. ניסיונו המשפטי והמעשי של עו"ד מלין בתחום הפיננסי והעסקי מסייע ללקוחות המשרד בליווי וייעוץ בתחום הרגולציה בתחום האשראי, הביטוח ושוק ההון, בעסקאות מימון רחבות היקף, בייעוץ במכשירים פיננסים חדשים, הלבנת הון, רישוי ופתרונות ייחודים בנושאים מורכבים. להציג את כל הפוסטים של עדו מלין, עו"ד

Comments


bottom of page