top of page

בנק הפועלים גובה עמלת דואר רשום על משלוח דואר רגיל

לקוח שחרג ממסגרת האשראי בבנק, קיבל הודעה שעליו לכסות את החריגה.

את ההודעה שלח הבנק לביתו של התובע באמצעות דואר רגיל, אלא ששבועיים אחר כך גילה שהבנק חייב אותו בעמלת משלוח דואר רשום.

בעקבות המקרה, שחזר על עצמו מספר פעמים, הגשנו יחד עם עורך דין לירן דדו כנגד בנק הפועלים תביעה ייצוגית בדרישה להחזיר ללקוחות את התשלום שנגבה מהם.





אודות עדו מלין

עו"ד עדו מלין, שותף מייסד, ראש מחלקת רגולציה בנקאית, אשראי חוץ בנקאי ופיננסי הוסמך בשנת 2002, בעל תואר LLB בהצטיינות מאוניברסיטת בר אילן ותואר שני במינהל עסקים עם התמחות במימון. עו"ד עדו מלין, מביא עימו יחד עם הניסיון המשפטי ניסיון מעשי עשיר בתחום העשייה הבנקאית והפיננסית ובתחום המימון. קודם להצטרפותו למשרד כיהן בתפקידי אשראי, רגולציה והלבנת הון במספר בנקים. בכל התפקידים הללו, שילב את העשייה המשפטית יחד עם ניסיון רב בעשייה הבנקאית והפיננסית, ובכלל זאת ניהול סיכוני אשראי, מודלים למתן אשראי ודירוג לקוח, היבטי תפעול ורגולציה, טפסי לקוחות, דיונים מול בנק ישראל וגופים אחרים. ניסיונו המשפטי והמעשי של עו"ד מלין בתחום הפיננסי והעסקי מסייע ללקוחות המשרד בליווי וייעוץ בתחום הרגולציה בתחום האשראי, הביטוח ושוק ההון, בעסקאות מימון רחבות היקף, בייעוץ במכשירים פיננסים חדשים, הלבנת הון, רישוי ופתרונות יחודיים בנושאים מורכבים. להציג את כל הפוסטים של עדו מלין, עו"ד


Comments


bottom of page