איסור הלבנת הון ונותני שירותים פיננסיים 

הלבנת הון הינה ביצוע פעולה ברכוש שמקורו בפשיעה – בעבירות המכונות "עבירות מקור" (כגון: סחר בסמים, סחיטה, רצח, ניהול וארגון הימורים בלתי חוקיים, מעילות וגניבות, שוחד, סחר בלתי חוקי בנשק וסחר בבני אדם), במטרה להסתיר או להסוות את מקורו של הרכוש, את זהות בעלי הזכויות בו, את מיקומו, להטמיעו ברכוש לגיטימי ולהכינו לשימוש חוזר.

הלבנת ההון נקראת גם "כיבוס כספים", זאת משום שבפעולה זו למעשה נעשה "כיבוס" של הכסף מכסף לא חוקי לכסף נקי - שלא ידועים מקורותיו הבלתי חוקיים או ש"ניקו" ממנו את הפרטים המקשרים אותו לעבירות על החוק ולפשיעה. הלבנת הון איננה פעולה ספציפית אחת ומורכבת בדרך כלל ממספר פעולות שבמהלכן מתבצעת פעולת הלבנת הון.

 

כחלק מהמאבק הבינלאומי בפשיעה החמורה ובהלבנת הון, נחקק בישראל בשנת 2000 חוק איסור הלבנת הון. החקיקה בוצעה על רקע הדרישות הבינלאומיות שקבע ארגון ה- FATF (Financial Action Task Force) ובשל רצונה של מדינת ישראל לעמוד בדרישות אלו ולהצטרף למאמץ הבינלאומי במאבק בהלבנת הון.

הלבנת הון אינה נחלתו של עולם הפשע המאורגן בלבד (סחר בסמים, נשים, עסקים בלתי חוקיים, נשק ודמי חסות) כי אם עלולה להתבצע בפעולות רגילות שמבצעי הפעולה אינם מודעים כי פעולתם יכולה להיות חשודה כפעולה אסורה על-פי החוק, לדוגמא:

זיוף מסמכים, פיצול הפקדות מזומן, אי דווח של הפרטים המלאים בהעברות מטבע חוץ, החלפת מוצרים אשר מתברר כי מקורם בגניבה וכיו"ב.

 

בנוסף, על פי תקנות המס וחוקי המדינה, כל הכנסה מחייבת את בעליה בדיווח לרשויות המס, ותשלום מיסים למדינה ולרשויות הפיקוח. כאשר מתבצע טיפול לא חוקי בכספים שאינם מגיעים ממקורות חוקיים, והעקבות המקוריים של כספים או רכוש כאלו מיטשטשים באופן מכוון, לא ניתן לחייבם בתשלום מס הכנסה מפני שקשה לאתר אותם. במקרים מסוימים נפתחות חקירות מס שמטרתן לאתר את מקורותיהם של הכספים ולחייבם במס על פי תקנות החוק.

 

חשוב עוד לציין את חובות הזיהוי והדיווח שהוגברו בשנים האחרונות והוספו לחוק איסור הלבנת הון, הן ביחס לנותני שירותים פיננסיים כגון בנקים, חברות ביטוח, חברות אשראי וכיו"ב והן ביחס לנותני שירותי מטבע (Change) ולאחרונה אף הוטלו חובות זיהוי ושמירת מידע על ציבור עורכי הדין ורואי החשבון הנותנים ללקוחותיהם שירות עסקי בעל אופי פיננסי.

 

למשרדנו ניסיון רחב וייחודי בסקטור הבנקים, נותני שירותי מטבע עם ידע מעמיק ברגולציה החלה על גופים אלו בישראל.

 

למשרד ניסיון בקבלת היתרים מבנק ישראל ומשרד האוצר - אגף שוק ההון עבור כלים פיננסיים חדשים ופעילות בשוק הישראלי.

 

ההיכרות המעמיקה עם הרגולציה הפיננסית, לרבות היכרות מעמיקה עם כללי באזל והחקיקה בתחום הלבנת הון, בצד ההתמחות המשיקה של המשרד בנושאים רגולציה נוספים, מהווים יתרון עבור לקוחותינו.

למשרדנו ניסיון רב ב:

  • ייצוג נותני שירותי מטבע וגורמים אחרים המעוניינים לקבל רישיון מתן שירות בנכס פיננסי ורישיון למתן אשראי.

  • קיום בקרות שוטפות אצל נותני שירותי מטבע (נש"ם) ואצל גורמים אחרים אשר עיסוקם בהעברות מט"ח ושירותי מטבע

  • התגוננות מפני תובענות ייצוגיות הנוגעות להפרת הוראות צרכניות.

  • בדיקות שוטפות של דיווח סובייקטיבי לרשות להלבנת הון

  • ייצוג מול רשות הלבנת הון, מס הכנסה וגורמי פיקוח אחרים.