רגולציה.jpg

רגולציה

רגולציה (בעברית: אסדרה) היא שם כולל לאסדרה של פעילויות שונות במדינה באמצעות חוקים, תקנות, כללים, צווים והוראות מנהל שונות. מטרתה של הרגולציה בכללותה היא הסדרה של מערך החיים הכולל במדינה מן ההיבט של התנהגות הפירמות וחיי המסחר ומידת המעורבות של רשויות המדינה בפעולותיהם של אלו.

 

הרגולציה בישראל מתבצעת על ידי רשויות מנהליות ובהם משרדי הממשלה ורשויות שונות כגון, בנק ישראל, רשות ניירות ערך, הממונה על הביטוח ושוק ההון, משרד התקשורת, רשות החשמל וכיו"ב,  הפועלות מכוח סמכות שהוענקה להן על ידי הרשות המחוקקת, ולהן גם מנגנוני פיקוח ואכיפה למעקב שוטף אחר הציות לרגולציות כגון תקנות, הוראות, כללים וכו'.

 

סדר היום הציבורי בישראל עובר שינויים מהותיים עקב מאבקים פוליטיים שבאים לידי ביטוי בחלוקה שונה של תקציב משרדי הממשלה וקידום חוקים בהתאם לאג'נדות פוליטיות.

 

לנוכח זאת, חלים שינויים רבים בתקנות, חוקים והסדרות של הרגולטורים השונים על בסיס יומיומי והמדינה הפכה להיות מעורבת בתחומי המסחר והצרכנות במטרה להטמיע מדיניות ציבורית ראויה.

 

לקוחות רבים זקוקים לסיוע בהבנת הוראות דין חדשות והטמעתן, בהגשת השגות על הוראות קיימות וכן בנקיטת פעולות שונות מול רשויות המדינה.

 

מחלקת רגולציה מייעצת ללקוחות המשרד ייעוץ אסטרטגי וטיפול מעשי בכל תחומי הרגולציה ובכלל זאת:

 • כתיבת חוות דעת לפני התקשרות מסחרית הכרוכה במהלכים רגולטוריים

 • ייצוג בקבלת היתרים ורישיונות מול משרדי הממשלה וגורמי הפיקוח ובין היתר:

  • רישיון תקשורת

  • רישיון תאגיד ביטוחי

  • רישיון יעוץ ושיווק השקעות

  • רישיון בית השקעות

  • רישיון נותן שירותי מטבע - נותן שירותים פיננסיים

  • רישיון נותן אשראי

  • רישיון מעבדה

 • מעקב ועדכון לקוחות המשרד על הליכי חקיקה ופסיקות חדשות

 • ביקורת פנימית בתחום קיום הוראות רגולציה

 • ביקורת sox הנוגעת לקיום הוראות רגולציה

 • כתיבת נהלים וחוזרים בעקבות הוראות רגולציה

 • ניהול רגולציה שוטף בחברות

 • ייצוג בשימועים בתחום הרגולציה

 • ייצוג בהליכים מנהליים ו/או אזרחיים הנובעים מהוראות רגולטוריות

 • ייצוג בתובענות ייצוגיות הנוגעות לאי קיום הוראות רגולציה

 • ליווי במכרזים והיבטי תחרות

משרדנו מייעץ גם לחברות בינלאומיות ולמשרדי עורכי דין אחרים בכל הנוגע לקיום הוראות רגולציה והתגוננות מפני תביעות ייצוגיות.