אודות המשרד

זילברברג-מלין | משרד עו"ד בוטיק המתמחה ברגולציה ופיננסים 

צוות המשרד בעל ידע וניסיון רחב בתחום הרגולציה והפיננסים, ולפיכך מעניק מעטפת משפטית ומקצועית ייחודית ללקוחות המשרד – בכל הנוגע לסקטור הבנקים, חברות תקשורת, סוגיות של הלבנת הון ואשראי חוץ בנקאי וכן התמחות בעולמות הקריפטו, אבטחת המידע והסייבר.

עורכי הדין העומדים בראש המשרד, עו"ד עדו מלין וישי זילברברג, החזיקו בעבר במשרות בכירות בבנקים מובילים ובחברות תקשורת, וכן ייצגו גופים גדולים אחרים במסגרת עבודתם במשרדי עורכי דין גדולים בעבר. כיום הם מאחדים את מיטב הידע והניסיון שצברו במשרד הבוטיק שהקימו יחד במטרה להוביל את תחום הרגולציה והפיננסים בישראל בהיבט המשפטי.

ההיכרות המעמיקה והמעשית של המשרד הן בתחום המשפטי והן בתחום העסקי, לרבות השינויים התכופים שחלו בשוק הבנקאות, התקשורת, הביטוח ושוק ההון, מהווים יתרון עבור לקוחותינו.

למשרד ניסיון בהתמודדות עם מספר רב של נושאים משפטיים הכוללים ייצוג הלקוחות אל מול רשויות הרגולציה הרלוונטיות כגון בנק ישראל, המפקח על הבנקים, המפקח על הביטוח, רשות ניירות ערך, רשות ההגבלים העסקיים, רשם מאגרי המידע, הרשות למידע ולטכנולוגיה, משרד התקשורת ועוד. בנוסף, המשרד פועל מול הממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון במשרד האוצר וכן מול הבורסה לניירות ערך בתל-אביב.

למשרד התמחות ייחודית בייצוג בתובענות ייצוגיות, אשר גם הן בחלקן נשענות על אי קיום הוראות רגולטוריות. בשנים האחרונות נמצא המשרד בשורה הראשונה של משרדי עורכי הדין המגישים תביעות ייצוגיות לצורך שמירת האינטרס הציבורי למול הגורמים החזקים במשק.

המשרד מציע ללקוחותיו ליווי צמוד בכל  הנושאים הפיננסיים והרגולטוריים, הכוללים ממשל תאגידי, טיפול במגבלות רגולטוריות על הפעילות הפיננסית ונושאים נוספים וכן ביצוע בקרות פנימיות הנדרשות ע"י משרדי הממשלה וגורמי הפיקוח.

New York Office
 

עורכי הדין העומדים בראש המשרד